ANBI

ANBI Gegevens

Vereniging Karmelbeweging

RSIN nummer: 8594 54 538

Adres

Raaks 28Q
2011VA  Haarlem
023 – 527 17 45
secretariaat@karmelbeweging.nl
www.karmelbeweging.nl

 

KvK: 733123312
Bank: NL51 INGB 000 4609803

Doelstelling

Lees hierover op de pagina Wat beogen wij?
Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

Stuurgroep

Stans Ligthart (voorzitter)
Krijn Kramer (secretariaat)
Mike Rijken (vice voorzitter)
Jan Mulder: (lid)
Anja van de Haar (penningmeester)

Beloningsbeleid

Bestuur en andere medewerkers werken op vrijwillige basis, zonder vergoeding.

Financiële gegevens

Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018

Statuten

Statuten van Karmelbeweging