ANBI

ANBI Gegevens

Vereniging Karmelbeweging

RSIN nummer: 8594 54 538

Adres

Cavaljéplein 44
1442 XN   Purmerend
06 – 303 758 71
secretariaat@karmelbeweging.nl
www.karmelbeweging.nl

 

KvK: 733123312
Bank: NL51 INGB 000 4609803

Doelstelling

Lees hierover op de pagina Wat beogen wij?
Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

Stuurgroep

Pierre Humblet (voorzitter)
José van Sante (secretariaat)
Wilhelmien van Vugt (vice voorzitter)
Anja van de Haar (penningmeester)

Beloningsbeleid

Bestuur en andere medewerkers werken op vrijwillige basis, zonder vergoeding.

Financiële gegevens

Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019

Balans 2020 en begroting 2021

Toelichting financieel overzicht 2020

Statuten

Statuten van Karmelbeweging