ANBI

ANBI Gegevens

Vereniging Karmelbeweging

RSIN nummer: 8594 54 538

Adres

Cavaljéplein 44
1442 XN   Purmerend
06 – 303 758 71
secretariaat@karmelbeweging.nl
www.karmelbeweging.nl

 

KvK: 733123312
Bank: NL51 INGB 000 4609803

Doelstelling

Lees hierover op de pagina Wat beogen wij?
Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

Stuurgroep

Pierre Humblet (voorzitter)
José van Sante (secretariaat)
Anne-Marie ter Beke (vice voorzitter)
Peter Lammers (penningmeester)

Elise Vorstermans (lid)

Beloningsbeleid

Bestuur en andere medewerkers werken op vrijwillige basis, zonder vergoeding.  [pdf XXKb]

Financiële gegevens

240322 toelichting door penningmeester + OPM MRr  [pdf 83Kb]

Begroting 2025 [pdf 63Kb]

Jaarrekening 2023 vastgesteld april2024 [pdf 50Kb]

Begroting 2024 [pdf 41Kb]

BEGROTING 2023 [pdf 46Kb]

balans en begroting 2022

Balans 2021 en begroting 2022-2023

Toelichting financieel overzicht 2021

Statuten

Statuten van Karmelbeweging