De karmelregel

De regel van de Karmel

De Karmelregel is als een leefregel gegeven aan een groep kluizenaars op de berg Karmel, in de 13e eeuw. Later die eeuw is de Regel aangepast aan de nieuwe situatie van de karmelieten toen zij zich vestigden in Europa.
Ondertussen zijn we zoveel eeuwen verder en nog altijd is de Karmelregel een leidraad, een leefvorm voor mensen overal ter wereld: voor mannen en vrouwen, voor kloosterlingen en voor hen die binnen hun eigen levensstaat karmelitaans willen leven.

 

Het is een korte Regel, met een beetje goede wil past hij op twee A4. En er zit ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld, het moet ‘voegen’. En toch wijst die milde Regel een weg, gericht op de ‘omvorming in Christus’.

Centrale thema’s in de regel zijn: ‘de plaats die je gegeven wordt’, ‘het onderhouden van de stilte’, ‘iets van werk’ en ‘het aantrekken van de wapenrusting Gods’.

 

De Nederlandse karmeliet Kees Waaijman schreef een boek over de Karmelregel, Mystieke Ruimte van de Karmel. Daarin zegt hij onder meer:
‘Spiritueel gezien tekent zich in de Karmelregel een geestelijke weg af. De Regel is een spirituele architectuur: een geheel waarin de delen zo op elkaar betrokken zijn, dat ze samen een weg vormen die naar God voert, of liever: God de kans geeft ons te vinden. Deze weg begint bij de elementaire gegevens van het dagelijks leven, die worden ingeoefend om open te gaan voor Gods inwerking die geen einde kent.’

Al wonen we niet in een klooster en is ons leven als gemeenschap daardoor heel anders, toch is de Regel voor leden van Karmelbeweging een onuitputtelijke bron van spiritualiteit, een leidraad voor geloof, hoop en liefde.

 

In de stilte kan de Regel
in mij gaan gedijen
en door mij heen gaan ademen.

In de Ruimte van de Regel
kan ik bewegen en ademen
en steeds meer worden
wie ik ben

Irene Schulenklopper

De afgelopen jaren ben ik mij er bewust van geworden dat de Regel pas gaat leven door deze steeds te herlezen. Niet alleen van het begin tot het einde in één ademtocht. Er zit namelijk een grote kracht in het geconfronteerd worden met een stukje van de Regel, onverwacht ingebracht door een ander. En dat, al dan niet samen met anderen, verder uit te diepen en vervolgens te betrekken op je ‘gewone leven’, dat vervolgens toch weer een bijzondere worsteling blijkt te zijn

Mike Rijken