Met wie zijn we op weg?

Met wie zijn wij op weg?

Karmelbeweging maakt deel uit van een groter geheel, de Familia Carmelitana ofwel Karmelfamilie. Deze bestaat uit vier groeperingen of ‘geledingen’:

  • De broeders die de kloostergeloften hebben afgelegd vormen de ‘eerste orde’, ontstaan in Israël in de 13e eeuw. In Nederland kunnen ook vrouwen zich bij de eerste orde aansluiten als zuster.
  • Contemplatief levende zusters die de kloostergeloften hebben afgelegd (monialen) vormen de ’tweede orde’, ontstaan in Duitsland in 1452.
  • Karmelbeweging, een zelfstandige vereniging binnen de Nederlandse provincie van de Karmelorde kan beschouwd worden als een hedendaagse vorm van ‘derde orde’, officieel als zodanig erkend in 1999.
  • Geassocieerde leden: leggen professie af op de Karmelregel, binnen hun eigen levensstaat. Zij verbinden zich individueel met de eerste of de tweede orde. Sinds oktober 2016 vormen zij ook een ‘gemeenschap van geassocieerden’, een private vereniging, erkend als een zelfstandige geleding.

 

Sinds 2008 is er een overlegvorm voor deze vier geledingen: ‘Samenkomst Karmelfamilie’. Het nieuwe van deze overlegvorm is dat de geledingen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die allen aangaan. Zo kan het beleven, bewaren en doorgeven van het charisma van de Karmel naar toekomstige generaties toe, een verantwoordelijkheid worden van alle geledingen.
Eenmaal per jaar is er een landelijke bijeenkomst, georganiseerd door een commissie waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn, de ‘Werkgroep Samenkomst Karmelfamilie’.

 

In het Mission Statement van de Samenkomst Karmelfamilie wordt het samengaan als volgt verwoord:
‘Als zusters en broeders in verbondenheid staande voor Zijn Gelaat, bewogen vanuit de Karmelregel, zijn wij geroepen om in horigheid aan Jezus Christus Zijn aanwezigheid in deze wereld present te stellen.’

 

Naast deze formele banden binnen de Nederlandse Karmelprovincie, groeien er ook internationaal verbindingen, met name met Karmelitaanse lekenbewegingen. In Nederland zijn er met enige regelmaat contacten met andere religieuze organisaties en (leken)bewegingen.

… te beseffen dat wij allen één zijn als wij zelf levend water willen zijn dat groeikracht geeft aan wie bij ons aanklopt. Groot en klein, arm en rijk. Zo mogen wij allen behoren tot de éne Orde die gevestigd is in de mystieke ruimte die wij het Land van de Karmel noemen, maar wereldomvattend is.

Jo Rigter