Wat beogen wij?

Wat beogen wij?

Wij willen een ontmoetingsplaats zijn. Op de eerste plaats voor elkaar, maar ook voor mensen die belangstelling hebben voor karmelspiritualiteit. We komen bij elkaar om te verkennen, te delen en te verdiepen wat ons gaande houdt. Dit gebeurt in luisteren en spreken, in vieren en studeren. We houden elkaar bij de les door ons doen en laten en onze levenservaringen tegen het licht te houden van de Schrift, de Karmelregel en de mystieke traditie. Dat helpt om iets te ‘begrijpen’ van wat er gebeurt in deze wereld en met ieder persoonlijk.

We willen niet een gesloten gemeenschap zijn, maar toegankelijk en waar dat lukt enigermate naar buiten gekeerd. We hopen en verlangen ernaar iets bij te dragen aan gerechtigheid en vrede in deze wereld. Dat doen we, juist vanuit onze ‘lekenstatus’, op de plaats waar we wonen, in werk en andere bezigheden. Maar ook in onze betrokkenheid bij activiteiten van karmelparochies, kloosters en/of karmelitaanse centra van spiritualiteit. Alles in bescheiden mate, indachtig het motto van Titus Brandsma: Wij zijn niet op aarde om grote dingen te doen, maar de kleine dingen op grootse wijze te doen.

 

Die ‘grootse wijze’ betekent ook het je in alles eigen willen maken van een contemplatieve levenshouding, zo eigen aan de karmelitaanse traditie: de dingen, de wereld, de mensen, schouwen ‘vanuit God’. En daardoor tot het besef komen dat het niet om jou gaat, maar om de ander / Ander. De Karmelregel zegt het zo, Paulus citerend: De apostel nu beveelt stilte aan, wanneer hij voorschrijft dat daarin gewerkt moet worden, en zoals de profeet getuigt: aankweek van gerechtigheid is stilte.
Als Karmelbeweging beogen we op deze wijze gerechtigheid te beoefenen en elkaar daarin terzijde te staan.

‘In horigheid aan Jezus’ versta ik dan als mijn roeping om te doen zoals Jezus deed, met mensen omgaan zoals Jezus deed, aan vrede en gerechtigheid werken, zoals Jezus deed …

Gerard Ticheler

Door meer stilte in mijn leven in te bouwen, ben ik ook bedachtzamer geworden in mijn spreken: ik flap er minder vaak wat uit, ben meer gericht op hoe mijn woorden bij de ander binnen zullen komen.

Nelia Musters