Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

‘De appel valt niet ver van de boom.’
De boom, dat zijn de karmelkloosters in het land. De appels, dat zijn al die mensen die op enigerlei wijze betrokken waren en zijn bij die karmelkloosters en – parochies en bij de daaraan verbonden centra voor spiritualiteit. Omdat de appel niet ver van de boom valt, tref je vooral rondom karmelkloosters en/of centra voor spiritualiteit groepen of leden van Karmelbeweging aan: in Twente, in de regio Nijmegen, Boxmeer en Oss, in het westen van het land waar voorheen karmelkloosters waren, onder andere in Dordrecht.
Zo is het ooit begonnen.

 

Ondertussen zijn we als lekenbeweging gegroeid in aantal en zelfbewustzijn. De bomen van weleer zijn oud aan het worden en in aantal verminderd. Wij zijn zelf bomen geworden die appels voortbrengen en uitdelen. Het gaat niet om grote aantallen, niet om veel aanzien, maar we zijn er!

Een prachtige ontdekking voor mij was, dat mijn eigen huis, mijn eigen huiskamer, ook met recht een Karmelplek genoemd kan en mag worden.

Wilhelmien van Vugt

 

Leden van Karmelbeweging wonen verspreid over het land. Zoals ooit op de berg Karmel, kunnen ook wij onze woning beleven als een Plaats die ons gegeven is, een Karmel. We zijn te vinden in allerlei sectoren van de maatschappij, en hebben er dan ook weet van hoe lastig het kan zijn in een geseculariseerde wereld je geloof te beleven en uit te drukken. De meeste van onze leden hebben een katholieke achtergrond, maar er zijn ook protestante leden en mensen die niet in een geloof zijn opgegroeid.

 

Karmelbeweging heeft tweemaal per jaar een landelijke ontmoetingsdag, steeds op een andere plek georganiseerd. We bezinnen ons rond een thema door inleiding en gesprek, we praten bij met elkaar, we bidden en zingen.

In de loop der jaren zijn er in elke regio groepen van Karmelbeweging ontstaan die regelmatig bijeenkomen, waarbij elke groep eigen gebruiken heeft ontwikkeld. Soms participeren ook leden van andere geledingen in de bijeenkomsten. En andersom: karmelbewegers doen mee aan activiteiten van bijvoorbeeld de eerste orde.

Daarnaast organiseren we samen met de andere geledingen twee keer per jaar ontmoetingsdagen voor de gehele Familia Carmelitana in Nederland.

Ik herinner me helder de periode, vóór de oprichting van Karmelbeweging, het begin van de 90-er jaren. Ik was begin 30. In die tijd ontdekte ik dat er in de omgeving van de Karmel meer mensen waren zoals ik, zoekers naar een leven met God

Elise Vorstermans