Vormingsaanbod

Vorming in Karmelitaanse spiritualiteit

In de Karmel is vanouds veel aandacht voor vorming, studie en verdieping. Een overzicht.
Zie ook karmel in kaart.

Karmelbeweging

Plaatselijke en regionale groepen van Karmelbeweging hebben regelmatig bijeenkomsten voor bezinning en ontmoeting. Wil je weten of er bij jou in de buurt een actieve groep is waarbij je je kunt aansluiten? Stel je dan in verbinding met een van de regionale contactpersonen. Hij of zij kan je meer vertellen.

Centra van Spiritualiteit

Op een aantal plaatsen in Nederland zijn er ‘Centra van spiritualiteit’. Ze zijn vanouds verbonden aan een klooster en/of parochie van de Karmel. In de laatste jaren zijn er kloosters opgeheven, maar gelukkig betekende dat niet het einde van de Karmelcentra van spiritualiteit. Ze zijn te vinden in het westen (Dordrecht en Amstelland), in het oosten (Twente) en in het zuiden (Nijmegen, Boxmeer en Oss)

Zij willen bezinnend bezig zijn vanuit een karmelitaanse traditie, oefenplaatsen zijn voor stilte en gerechtigheid, zoeken naar sporen van Gods aanwezigheid. Concreet krijgt dit vorm in cursussen en andere activiteiten, open voor wie wil.
Meer informatie: karmel.nl/karmelcentra

Vormingshuis Boxmeer

Het klooster in Boxmeer heeft een speciale plaats in de Nederlandse Karmel als vormingshuis voor alle Karmelgeledingen. Twee activiteiten noemen we hier graag:

Kennismakingsdagen Karmel

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als een mogelijke levenskeuze is van harte welkom op de kennismakingsdagen, die tweemaal per jaar worden gehouden. Je krijgt informatie over geschiedenis en spiritualiteit van de orde en over de verschillende vormen van karmelitaans leven: in een klooster of als lekenkarmeliet. Lees meer of meldt je aan voor een kennismakingsbijeenkomst op: karmel.nl/roeping.

Bezinningsprogramma

Vijfmaal per jaar vindt er een bezinningsweek plaats, speciaal voor leden van de Karmelfamilie en voor hen die zich met de Karmel verbonden weten. Deelname biedt een mogelijkheid om zich de karmelitaanse spiritualiteit meer eigen te maken en om de bredere gemeenschap van de Karmel te leren kennen.
Meer informatie: karmel.nl/bezinningsprogramma

Titus Brandsma Instituut

Vanaf de oprichting van de universiteit in 1923 tot zijn dood in 1942 bekleedde Titus Brandsma de functie van hoogleraar in de Wijsbegeerte en de Geschiedenis van de vroomheid, met name in de Nederlandse mystiek. Het Titus Brandsma Instituut werd opgericht om de wetenschappelijke activiteiten van Titus Brandsma met betrekking tot de studie van de spiritualiteit en de mystiek voort te zetten.

In het instituut wordt studie verricht naar de geschiedenis en thematiek van spiritualiteit. Vooral de Joodse en Christelijke tradities staan hierbij centraal. De resultaten van deze studies worden dienstbaar gemaakt aan kerk en samenleving d.m.v. publicaties, onderwijs en vorming.

Meer informatie: Titus Brandsma Instituut.

Tijdschrift Speling

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. Het is een voortzetting van Carmelis.

Het tijdschrift volgt de ontwikkelingen van deze tijd en belicht deze vanuit spiritualiteit. Ook worden expliciet spirituele en mystieke thema’s aan de orde gesteld. Steeds is er één jaarthema, dat wordt uitgewerkt in vier deelthema’s. Uitdrukkelijk wil het tijdschrift ingaan op actuele vragen naar verdieping.

 

In meerdere plaatsen zijn spelingleesgroepen. Deelnemers bespreken met elkaar een of meer artikelen. Meer informatie: Speling.