Maria

Maria

De boodschap van de engel Gabriël aan Maria (Lc.2,26-38), is haar ‘roepingsverhaal’: na enkele tegenwerpingen geeft Maria haar ja-woord in het mij geschiede naar uw woord. Zij laat aan zich gebeuren wat de engel voorzegt: dat zij een bijzonder kind zal baren dat Gods Zoon genoemd zal worden.  Zo groeit Maria in totale zelfgave en beschikbaarheid. In haar lofzang spreekt ze uit: Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen omdat Hij grote dingen aan mij deed.
In de Karmel wordt zij Flos Carmeli genoemd, Bloem van de Karmel. Bij het ontstaan van de orde hebben de broeders zich steeds onder haar bescherming geplaatst, tot op vandaag. Maria blijft door de eeuwen heen inspireren tot een leven in ontvankelijkheid: zó leven dat God uit ons geboren kan worden, menselijk en zichtbaar.