Elia

Elia | Israel

De profeet Elia leefde in de negende eeuw voor onze jaartelling, in het noorden van Israel in de tijd van koning Achab en zijn gemalin Izebel. Zij hadden zich afgekeerd van de God van Israël en vereerden Baäl en Asjera.

Elia daartegenover, zette zich volledig in voor de éne God van Israël, bewogen om gerechtigheid. Zijn naam ‘mijn God is Jahwe’ is zijn program. In beide boeken Koningen vinden we alle verhalen over hem.

Prachtig is het verhaal van Elia die na een periode van verlatenheid en depressie in de woestijn, op de berg Horeb (1 Kon.19,8-18) verblijft en daar God ontmoet. Het zijn echter niet de grote natuurkrachten van storm, vuur en aardbeving waarin God zich aan hem toont, maar het is een schrale, stille bries, waarin Elia Gods aanwezigheid ervaart. Staande voor Zijn Gelaat ontvangt Elia opnieuw moed en kracht in zijn strijd tegen afgoderij, voor de God van Israël en voor rechtvaardige verhoudingen.
Karmelieten door de eeuwen heen weten zich geïnspireerd door Elia die als profeet in alles streed voor gerechtigheid en immer stond voor het Gelaat van God.