Titus Brandsma

Titus Brandsma

Karmeliet, Bolsward 1881 – Dachau 1942

Kwaad en onrecht zijn tijdelijk. Uiteindelijk wint het goede door goede keuzes en daden van geïnspireerde mensen

 

Titus Brandsma was een voorvechter van de vrije meningsuiting die vanwege het opkomen hiervoor door de nazi’s is gevangengenomen en omgekomen in Dachau.

Titus Brandsma was een karmeliet die evenals Elia in zijn leven een bewonderenswaardige vereniging van het contemplatieve en actieve leven tot stand heeft weten te brengen.

Titus Brandsma was een hoogleraar die aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen de basis heeft gelegd voor de studie van de spiritualiteit.

Titus Brandsma heeft als een broeder van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel een mariaal leven geleid: ‘laat het maar geschieden, zoals Jij het wilt’.

Titus Brandsma heeft in alle omstandigheden de nabijheid van God ervaren waardoor hij ook steeds dienstbaar was voor zijn medemens en goedheid en blijmoedigheid uitstraalde naar zijn omgeving.

Titus Brandsma was een ècht mens om van te houden en is iemand met wie je je ook in deze tijd kunt identificeren.

 

Constant Dölle (1916-2018), een karmeliet die Titus nog persoonlijk heeft gekend en ook verschillende boeken over hem schreef, werd ooit geïnterviewd door Joop van der Elst.
Deze link brengt je naar het interview.