Karmelbeweging Nijmegen

Zomaar een avond van Karmelbeweging in Nijmegen

 

Tom Westerman vertelt over en avond van Karmelbeweging in Nijmegen:

 

Het is even voor achten als langzaam de leden en belangstellenden van Karmelbeweging Nijmegen, binnen druppelen in de Eliakelder van het Titus Brandsma Memorial aan de Stijn Buysstraat in Nijmegen.

 

Sedert enige tijd zijn ook de broeders en zusters van de eerste orde van de Karmel uitgenodigd voor deze avond en zo ook de daaraan geassocieerde leden. Er wordt uitgebreid welkom geheten; het lijkt op een “thuiskomen” in een geestelijk familieverband.

Als iedereen een plek in de kring heeft gevonden en voorzien is van koffie of thee (en koekje), wordt het bezinnend thema kort ingeleid. In de maandelijkse bijeenkomsten is het steeds een ander lid dat de avond voorbereidt. Daardoor ontstaat er een brede diversiteit aan onderwerpen: gedicht, actualiteit, lied, geestelijke tekst enz. Na een stilte voor persoonlijke bezinning, volgt een kringgesprek waarin iedere deelnemer, zonder interrupties, de ruimte krijgt om zijn/haar ervaringen en belevenissen aangaande het onderwerp te delen met alle toehoorders. Door deze persoonlijke inbreng ontstaat er een boeiende, verrijkende variëteit aan inzichten en ervaringen. Al luisterend licht het thema steeds verder op in de diepte; passend en voegzaam cirkelend rond het lege midden. Zo krijgt de Karmelitaanse spiritualiteit haar toepassing.

 

Na ruim een uur breekt dan het recreatieve gedeelte aan. Onder het genot van een drankje en een zoutje is er volop ruimte voor het dagelijkse sociale contact.

Zo rond half elf keert iedereen voldaan huiswaarts.

 

Voor meer informatie: zie Karmel in kaart