Karmel Noord

Karmel Noord “Titus Brandsma”

 

Karmel Noord is een gemeenschap die in Drachten in het voormalige karmelietessenklooster samenkomt, sinds 2002. Begonnen met vijf leden, groeien we nog steeds (ruim 50 nu).

Wij noemen onszelf ‘convent Karmel Noord’, omdat wij een gemeenschap van gelovigen zijn die in een klooster samenkomen (convenire = samenkomen). Wij stellen ons onder de bescherming van onze Friese pater Titus Brandsma. De leden hebben een binding met de Karmelorde: zij zijn karmeliet, geassocieerd lid, lid van Karmelbeweging of belangstellend. De gemeenschap heeft een oecumenisch karakter, met leden uit verschillende kerkelijke achtergronden.

Zelf ben ik lid van Karmelbeweging en heb een katholieke achtergrond. In de ontmoeting met protestantse leden van het convent ervaar ik openheid en in de gesprekken een zoekend gelovig zijn. Zo komen wij naar Drachten, naar de Karmelbron, om je te laven en gevormd te worden. Dat vind ik mooi en erg Karmelitaans.

In januari 2019 waren wij op vrijdagavond samen rond het thema Omwille van jouw Naam. Psalm 23 stond centraal. Wat mij aansprak was dat wij – zoals de psalm zegt – mogen grazen in de groene weiden van het leven, in rechte sporen gaan en niet bang hoeven zijn voor pijn en duisternis die ons overkomen. De goedheid en de liefde van God zal met je zijn en Hij laat je wonen in zijn huis.
De avonden worden altijd besloten met een viering rond het thema. Dit keer was het laatste couplet van het slotlied: dat jouw gunst ons alle dagen volgt langs sporen van bewaring.

Velen met mij zien uit naar de avonden van Karmel Noord. Eens per jaar is er een kloosterweekend, open voor leden en gasten. Bij voldoende deelname wordt het in het klooster in Drachten gehouden. Meestal in het weekend na Sinterklaas.

Wie geïnteresseerd is om een avond of dag met ons mee te vieren is van harte welkom.

 

Jan Ate Mulder