José van Sante

José van Sante: Waarom Karmelbeweging?

Na een lange zoektocht en veel drukte in denken en werk heb ik het geluk gehad – een goede tien jaar geleden – in aanraking te komen met de Karmelorde.

 

Ik was eraan toe – dorstig was ik na jaren in het pastoraat te hebben gewerkt, waarin veel moest worden ondernomen in steeds groter en lastiger werkverbanden; maar waar nauwelijks ondersteuning werd geboden voor het geestelijk welzijn. Als een spons nam ik het spirituele aanbod van de Karmel op en merkte hoe schraal mijn ziel was gesleten.

 

Uiteindelijk heb ik gevraagd deel te mogen worden van Karmelbeweging, een brede stroom van liefhebbers van de Karmelspiritualiteit en dit belevend in de dagelijkse gang. Ik heb daarover gedacht, uiteraard, en de keus voor Karmelbeweging was bewust juist omdat het zich in praktische zin niet onderscheidt van het leven van de buurvrouw in de straat.

 

Want dat is het, denk ik – in Beweging zijn – ieder vanuit de eigen achtergrond, staande in het eigen verhaal en verlangend uitstaan naar wat gehoopt wordt maar nog niet gezien. Vermoed, in openheid en een aan zekerheid grenzend vertrouwen.