Jan van het Kruis

Jan van het Kruis

Karmeliet, Spanje 1542 – 1591

O nacht, die gidste, jij!
O nacht, beminlijker dan het ochtendgloren!
O nacht, jij hebt verbonden
beminde met beminde
beminde in de beminde omgevormd.

Donkere Nacht, strofe 5

 

Jan van het Kruis wordt geboren in Fontiveros. Als hij 21 jaar oud is, treedt hij in bij de Karmelieten en gaat hij studeren aan de universiteit van Salamanca. Dan ontmoet hij Teresa van Avila. Zij is een hervormingsbeweging begonnen bij de Karmelietessen. Samen met Teresa richt Jan zich naar de oudste traditie van de Karmel: het schouwen van Gods liefdevolle werking in het concrete leven. Hun hervorming slaat aan maar geeft ook spanningen binnen de orde. Jan wordt zelfs gevangen gezet door zijn medebroeders; na negen maanden ontsnapt hij. Hij heeft in deze donkere periode van zijn leven in gedichten zijn ervaring van de vereniging met God proberen onder woorden te brengen. Ze behoren tot de hoogtepunten van de Spaanse literatuur.

Op verzoek schrijft hij op deze zangen een aantal commentaren: Bestijging van de Berg Karmel, Donkere Nacht, Geestelijk Hooglied, en Vlam van Liefde Levend. Zij willen in de lezers wekken waarover zij gaan: de weg naar God, de vereniging in liefde van God en mens. Ook voor mensen nu kunnen zijn gedichten en geschriften een inspirerende gids zijn op de innerlijke kronkelpaden van de liefde en het zoeken naar God.