Nieuwe Stuurgroep Karmelbeweging

Verkiezing nieuwe Stuurgroep Karmelbeweging

Op zaterdag 30 maart kwamen leden van Karmelbeweging in Nijmegen bij elkaar voor de halfjaarlijkse, landelijke ontmoetingsdag. In de ochtend was er een ledenvergadering, de rest van de dag stond in het teken van de verkiezing van een nieuwe stuurgroep, voor de periode 2019 – 2022.
Zoals gebruikelijk binnen Karmelbeweging was de verkiezing ingebed in een bezinning, dit keer rond het thema: ‘vele ledematen, één lichaam’, verwijzend naar de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (12,20-27). Het deed goed om naar een bijna zakelijk gebeuren als verkiezingen, ook te kijken vanuit de gemeenschap die we samen vormen en hoe daarbinnen de taken en talenten worden beleefd en gedeeld.
In de middag kozen we een nieuwe stuurgroep en namen we afscheid van de meeste leden van de zittende stuurgroep: Stans Ligthart, Krijn Kramer, Mike Rijken en Jan Mulder.

 

Gekozen werden:
Anja van der Haar uit Delden (herkozen)
Pierre Humblet uit Nijmegen
José van Sante uit Purmerend
Wilhelmien van Vugt uit Nijmegen.

 

Zij allen werden toegezongen met een zegenwens: ‘Uit ons midden gekozen ben jij, heil in de Heer.’
Het was goed en inspirerend elkaar te ontmoeten en als Karmelbeweging weer het vertrouwen te kunnen schenken aan een nieuwe stuurgroep!

 

In hun eerste vergadering heeft de nieuwe stuurgroep de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter: Pierre Humblet
Secretaris: José van Sante
Penningmeester: Anja van de Haar
Vice-voorzitter: Wilhelmien van Vugt

 

Klik hier voor nadere contactgegevens