Nieuwe Stuurgroep Karmelbeweging

Ontmoetingsdag in Oss en verkiezing nieuwe Stuurgroep Karmelbeweging

Op zaterdag 2 april kwamen de leden van Karmelbeweging bij elkaar in Oss, voor hun halfjaarlijkse landelijke ontmoetingsdag. In de ochtend was er eerst een korte ledenvergadering. De middag was gereserveerd voor de verkiezing van een nieuwe Stuurgroep. Tussen beide delen in namen we ruim de tijd voor inhoudelijke bezinning.

Opstap daarvoor was een korte impuls door José van Sante, een van onze leden. Zij ging in haar verhaal uit van het boekje “Essence of Prayer” van Ruth Burrows OCD en koos daarbij voor het thema “wat is heiligheid”. Dit tegen de achtergrond van de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei 2022. Na haar inleiding gingen we hierover geanimeerd in gesprek.

 

In de middag kozen we een nieuwe stuurgroep en namen we afscheid van de twee vertrekkende leden: Anja van der Haar en Wilhelmien van Vugt.

 

Gekozen werden:

Anne-Marie ter Beke uit Nijmegen

Pierre Humblet uit Nijmegen (herkozen)

Peter Lammers uit Oss

José van Sante uit Purmerend (herkozen)

Elise Vorstermans uit Amsterdam.

 

Het was goed en inspirerend elkaar te ontmoeten en om als Karmelbeweging weer het vertrouwen te kunnen schenken aan een nieuwe stuurgroep!

 

In haar eerste vergadering heeft de nieuwe stuurgroep de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter: Pierre Humblet

Secretaris: José van Sante

Penningmeester: Peter Lammers

Vice-voorzitter: Annemarie ter Beke

Ontmoeting en Opbouw: Elise Vorstermans en Annemarie ter Beke

 

 

Klik hier voor nadere contactgegevens