Lid worden

Lid worden

Nieuwe leden zijn welkom in ons midden!

Spreekt de Karmelregel tot jou? Spreken ‘Karmel-mensen’ jou aan?
Of die rijke, eeuwenoude traditie?

Weet je je geraakt door God, Geheim van Leven?

Zoek je verdieping, een leidraad voor je leven?
Wil je graag op zielsniveau uitwisselen met anderen?
Voel je dat je ook zelf iets in te brengen, iets bij te dragen hebt?

 

Kom eens kijken, luisteren, praten, meedoen, meevieren; dat kan op een heleboel plekken in het land. Per regio zijn er contactpersonen die je op weg kunnen helpen. Een oriënterend gesprek met een van hen kan een goede eerste stap zijn. Zij kunnen je de weg wijzen naar regionale en of landelijke bijeenkomsten van Karmelbeweging, waarbij je van harte welkom bent.

Ze kunnen je ook wijzen op andere mogelijkheden om de karmelitaanse spiritualiteit te leren kennen. Je kunt bijvoorbeeld meedoen aan een cursus of lezing in een van de karmelitaanse centra van spiritualiteit of naar een liturgische viering gaan in een karmelparochie of -klooster.
Als de kennismaking met de karmelspiritualiteit je bevalt, wil je misschien wel lid worden van Karmelbeweging. Je geeft dan gehoor aan je verlangen om je te verbinden, om de Karmel tot richtsnoer in je leven te laten zijn.

 

Toelating als lid gebeurt in een zorgvuldige procedure.
In samenspraak met een begeleider doorloop je een ‘ingroeitraject’, waarin wordt aangesloten bij wat je meebrengt aan levenservaring en religieuze bewogenheid. Daarin wordt de basis gelegd voor de inoefening in karmelitaanse spiritualiteit en een contemplatieve levenshouding. Aandachtsterreinen in het ingroeitrajectzijn het persoonlijke levensverhaal, de Karmelregel, gemeenschap en persoonlijk gebed en schriftlezing.

 

Het lid worden zelf (‘toetreding’) vindt plaats in een viering waarin een nieuw lid wordt opgenomen en bevestigd in de kring van Karmelbeweging. Zij spreken hun motivatie uit alsmede een lidmaatschapsbede, waarin de bereidheid wordt uitgesproken zich te voegen in de traditie van de Karmel.

 

 Het uitdragen en overdragen van het Karmelcharisma vind ik van groot belang. Ik beschouw mijzelf niet als een kundige kandidaat die hier een bepalende bijdrage aan zou kunnen leveren. Veeleer ben ik een stoethaspel, onbeholpen als een kuiken dat uit zijn ei kruipt. Het enige dat ik maar al te goed besef: er is geen weg meer terug.

Ewold de Bruijne

Het is voor mij een proces van groei, van aarzelend meedoen, naar voluit spreken. Mijn zoektocht naar het geheim van het leven. Mijn roepingsverhaal durven uitspreken. Ongehoord want van huis uit hebben we toch meegekregen dat priesters en religieuzen een roeping hebben en de rest van het volk is (maar) leek op het gebied van spiritualiteit, heeft er in ieder geval niet voor doorgeleerd. Alsof je ervoor zou moeten leren, in plaats van leven.

Remke van Marle