Doelstelling

– ‘Ontmoetingsplaats voor leken in de Karmel’, dat wil Karmelbeweging zijn: een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we de persoonlijke geraaktheid met elkaar kunnen delen, waar we samen kunnen zoeken naar vormgeving en verdieping van de rijke traditie van de Karmel, waar religieuze taal gehoord én verstaan wordt.

– Karmelbeweging wil ook een ‘vertelgemeenschap’ zijn. Vertelgemeenschap beoogt geloofscommunicatie rond verhalen uit de Schrift, uit onze wereld en uit ieders eigen leven. Vertellend en horend wordt betekenis ontvangen en geven we betekenis aan wat er gebeurt in deze wereld en met ieder persoonlijk.

– Al staan we midden in de wereld, ook wij hechten aan een contemplatieve levenshouding, zoals de Karmelregel die formuleert: De apostel nu beveelt stilte aan, wanneer hij voorschrijft dat daarin gewerkt moet worden, en zoals de profeet getuigt: aankweek van gerechtigheid is stilte. Werken in stilte, het gaat niet om mijzelf. Vanuit gerechtigheid onrecht onderkennen en bestrijden is karmelitaans, naar het voorbeeld van de profeet Elia.